Uddannelseskonsulent og supervisor med speciale indenfor socialområdet, metodeudvikling og familiebehandling

Mit navn er Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård. Jeg er uddannet cand.soc. i uddannelsesvidenskab, familieterapeut og socialrådgiver. Jeg arbejder med at kvalificere medarbejdere og ledere i at foretage bevidste faglige handlinger - Deraf kommer mit firmanavn Consia, inspireret af det latinske navn for bevidsthed - Conscientian
Hvorfor vælge Consia
Ønsker I, at der sker forandring i måden I arbejder på - ikke blot i tanke og ord, men også i reel handling. Så ved jeg, hvordan dette bliver muligt og kan hjælpe jer i mål”
HVAD FÅR DU
Du får det niveau af ledelsessparring, projektledelse, uddannelsesløft eller supervision som vi i fællesskab vurderer, der skal til, for at opnå den forandring I ønsker. I kender til lige præcis jeres organisation og arbejdsfællesskab og jeg har en stor erfaring og en høj ekspertise i forhold til, hvordan man styrker faglige og metodiske forandringsprocesser i en organisation. Derfor skal forløbet skabes i fællesskab mellem jer og mig. Nogle gange vil en pakkeløsning være mest relevant, men oftest vil der være brug for et skræddersyet forløb.
HVORDAN GØR JEG 
Jeg arbejder med afsæt i det, som I fortæller mig. Samtidig er jeg også nysgerrig. Jeg undrer mig og spørger ind. Det gør jeg for at skabe reel forståelse og indsigt - og dermed afdække det reelle fundament for det forandringsarbejdet, vi skal igang med. 
Metodisk og værdimæssigt arbejder jeg ud fra et systemisk og socialkonstruktionistisk afsæt. Samtidig har jeg skarp øje på, hvad der er realistisk muligt i den enkelte organisation. Jeg lægger således vægt på “hvordan kan disse tiltag reelt blive forankret og komme ud og gå i denne organisation og praksis - Hvad er praktisk muligt”Teorier og metoder har ikke værdi i sig selv, hvis de ikke kan give mening i praksis.
HVORFOR ARBEJDER JEG SOM JEG GØR
Jeg ønsker oprigtigt at forandringen skal opleves i praksis og at det skal mærkes i hverdagen. Min livsanskuelse og faglige ballast har givet mig den erfaring, at skal “verden rykkes” så skal man lege med kombinationen af ny viden og egen praksis. Og det er ikke nok at italesætte, at ændringer skal trænes. “De første skridt går man bedst med støtte”Derfor ligger det mig på sinde, at der er helhed i det planlagte forløb og at det er kompetente fagfolk, der bidrager ind i forløbet. Planlægningen og processen skal balancere mellem: “hvad er ønskerne for jeres organisation og hvad er realistisk i jeres organisation”.
KVALIFIKATION
Jeg går på to ben i mit arbejde med at skabe udvikling of forandring 
1) En stærk faglig viden og indsigt
2) Stor erfaring med proces- og implementeringsfacilitering
Begge elementer er en naturlig del af min arbejdsproces. Kombinationen giver mig mulighed for, at kunne tilbyde både undervisning i nye vidensområder og derudover, at facilitere processer, der understøtter at den nytilegnede viden kommer til at leve i praksis.
Jeg har et stærkt netværk af fagligt kompetente samarbejdspartnere, som hver dag også arbejder med, at styrke og kvalificere det professionelle arbejde i Danmark. Dem inddrager jeg, der hvor jeg kan se, at deres viden vil kvalificere mit tilbud.
Uddannelses- & supervisionsforløb
2021-2023
 • Udannelses- & faciliteringsopgaver i Consia

  • Temadag for agentbureau People in sport: Styrk din rådgivningsposition.
  • Bedømmer og vejleder af afgangsprojekter v. diplomuddannelsen i familieterapi, Københavns professionshøjskole
  • Uddannelsesforløb i dialogisk praksis af Rødovre jobcenters medarbejdere og ledelse
  • Uddannelsesforløb i dialogisk praksis, Silkeborg social, psykiatri & Rusmiddel (2 års forløb; 4 mindset-kurser & et diplommodul) i samarbejde med Berit Mikkelsen
  • Uddannelsesmodul på UCL fam. dip. - Løsningsfokuseret familieterapi
  • 1 års uddannelsesforløb for Sikrede institution MultifunC, familiebehandling.(bevilling fra socialstyrelsen)
  • Personaledag; Værdigrundlag- og faglig fokus, Døgn institution Pilegården (Gladsaxe)
  • Uddannelsesforløb og metodeudvikling for styrelsen for international Rekruttering og integration & København Professionshøjskole, familieindsats med fokus på negativ social kontrol
  • Narrativ & løsningsfokuseret behandlingstilgang, Ringsted socialpsykiatri (diplomuddannelse, KP)
  • Weshelter, økonomirådgivning. Metodeudvikling samt undervisning af frivilligt personale
  • Temadag om systemisk familie- og netværksarbejde, Brønderslev familieafdeling


 • Supervision

  • Uddannelsessupervision v. Diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis, Københavns professionshøjskole
  • Uddannelsessupervision v. diplomuddannelsen i familieterapi og relationel praksis, UCL
  • Integrationshuset Kringlebakken (NGO)
  • Gladsaxe familieafdeling
  • Brønderslev familieafdeling
  • Mandecentret hovedstaden (fagpersonale, frivillige rådgivere)
  • Ringsted socialpsykiatri
  • Nørrebro kontaktpersonsteams
  • Valby BBU - skoleliv
  • Amager BBU - modtagelsen
  • Inst. Pilegården, Gladsaxe
  • Halsnæs kommune, myndighedsteam
  • Rødovre kommune, visitationsteamet
  • Kirkebækskolen STU, Vallensbæk
Udtalelser fra kunder


Min baggrund
Igennem de sidste 20 år har jeg arbejdet med uddannelsesudvikling, undervisning og facilitering i mange forskellige konstellationer - fra organisationsudvikling i større virksomheder til terapeutiske forandringsprocesser i familier. Jeg har teoretisk ståsted i systemteori, socialkonstruktionistisk tilgang og dialogisk praksis.

Publikationer
  Du er velkommen til at kontakte mig
  Rikke Cecilie Bjerrum Refsgård
  Lad os tage en indledende dialog om jeres behov. Hvad vil være det bedste valg på jeres arbejdsplads. Jeg kan hjælpe jer igennem hele processen fra uddannelsesplanlægning, tilrettelæggelse, implementering og gennemførelse.  Men jeg kan også bare guide og rådgive jer i forhold til, hvor og hvordan I finder det rette uddannelsesforløb til jeres arbejdsplads. Jeg hjælper med at udforske, hvordan et forandringsforløb hos jer skal tilrettelægges, så der er størst mulighed for succes.

  Mobil
  30 70 21 92
  Email:rc@consia.dk